Keď prichádzajú pochybnosti, viete, čo je horšie, ako byť slepý?

MyEye

Mať  v poriadku zrak a nevidieť, ako poznamenala Helen Keller. Stáva sa nám to, lebo ak sa ocitneme v tom pomyselnom zacyklenom kruhu, zrazu sa dívame nevidiacky.

Nedávno za mnou prišla po workshope  o objavovaní potenciálu žena a spýtala sa ma, či sa môžeme porozprávať, hoci si myslí, že ju budem považovať za blázna. Uistila som ju, že nech mi povie čokoľvek, nie je mojím zámerom súdiť ju, práve naopak. Sadli sme si na kávu a zdôverila sa, že dokázala už takmer všetko, čo si v živote predsavzala a bojí sa, že keď to takto bude pokračovať ďalej, nikdy sa nedozvie, kým vlastne je.

Zaskočilo ma to, ale vzápätí som si uvedomila, že to nie je nič, čo by nedokázala sama ovplyvniť. Ako sme sa rozprávali, vyšlo najavo, že toto žieňa má naliehavú túžbu vedieť, kým je. Spýtala som sa jej, či by chcela túto svoju túžbu využiť. Pre zmenu zostala zaskočená ona, lebo sa nepozerala na túto svoju potrebu z pohľadu toho, že by s ňou niečo dokázala urobiť. Mal ju v moci strach a ten ju trápil tak, až ju skľučoval. Rozhodla sa, že si koučing vyskúša a teraz úspešne pracuje na svojom cieli, ktorý vychádza z jej vnútra. Doteraz to bolo v jej živote vždy tak, že akýkoľvek vonkajší cieľ dokázala dosiahnuť, ale to sa nedalo povedať o jej vnútorných víziách. Tie neboli „predmetom“ napĺňania, lebo v prostredí, ktoré je nastavené na výkon a porovnávanie, sa o týchto veciach otvorene nerozpráva.

Skúsenosť mi potvrdzuje, že vnútorný a vonkajší úspech prichádzajú nezávisle od seba. Zastávam názor, že neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemohli dosiahnuť oba. Akurát, občas sa pozabudneme pri tom, že keď myslíme na vonkajšie ciele, vnímame ich ako účelové, ale takými samé o sebe nie sú. Keď čítame o úspešných ľuďoch,  dozvedáme sa, že to, čo ich poháňa k vonkajšiemu úspechu je ich túžba po niečom vnútornom, ukrytom hlboko v nás – po niečom, ako je šťastie, naplnenosť, spokojnosť, bezpečie, sloboda, harmónia, vyrovnanosť…

Mieru úspechu máme zakotvenú niekde hlboko vo svojom vnútri a to, či sme ho dosiahli vieme iba my sami, pretože sa odráža v tom, ako sa cítime. A to ovplyvniť môžeme, vieme, aj máme túto povinnosť voči sebe – to zvyknem tvrdievať, lebo keď pomáham ľuďom nachádzať ich vlastné, vnútorné definície úspechu, bývam svedkom toho, ako sa im to darí.

Najväčším objavom v mojom živote je zistenie, že ľudia môžu zmeniť svoje vonkajšie životy zmenou vnútorného myslenia – tvrdil William James a ja sa s ním absolútne stotožňujem.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka