Kde chcem byť? A ako sa tam dostanem najrýchlejšie?

Ide to jednoduchšie a efektívnejšie, keď máme cieľ. Lenže ako putovať, keď je cieľ nejasný, prípadne neznámy? Nuž, to je zložité a plné blúdenia, strát a bolestí, lebo vtedy nám je aj tá najlepšia mapa k ničomu. Každý z nás má skúsenosť, keď sa mu stalo, že sa mu cieľ rozplynul pod ťarchou minulých návykov a bolestí. Horšie je, keď sa to stáva často a my nedokážeme opakovane dôjsť do cieľa. Vtedy je dôvod na obavy, u niekoho rovno na paniku.

Life kouč zachová chladnú hlavu. Vie totiž, že na kľúčové životné cesty treba do výbavy zahrnúť sebauvedomenie, sebapoznanie a osobný rozvoj, lebo to sú tie správne navigačné prostriedky. Než sa za týmto dobrodružstvom vydáme, potrebujeme urobiť kroky, ktoré z nás urobia úspešných bádateľov. Dá sa začať práve u life kouča, ktorý nás bude rád sprevádzať a pomáhať pri tom, aby sme zbytočne neblúdili, hoci aj to k tomu patrí.

Kompas v podobe life kouča môže byť užitočný nielen pre orientáciu v hľadaní správneho smeru, ale aj pre pocit spolupatričnosti, že nie sme na tej neznámej ceste plnej nečakaných zážitkov úplne sami a má nás kto podporiť a pochváliť.

Pokiaľ je koučovaný odhodlaný nájsť svoje pravé životné ciele, life kouč mu dokáže pomôcť vyčariť akúkoľvek mapu, v ktorej budú zakreslené okrem iných aj skryté príčiny stagnovania a možnosti, ako ich prelomiť.

Čím to je, že cestujeme, aby sme žasli nad mocou hôr, vzdúvaním morí, putovaním riek, veľkosťou oceánov a krúžením hviezd… a pritom sami seba míňame bez povšimnutia?
Sv. Augustín

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS