Kde chcem byť? A ako sa tam dostanem najrýchlejšie?

Ide to jednoduchšie a efektívnejšie, keď máme cieľ. Lenže ako putovať, keď je cieľ nejasný, prípadne neznámy? Nuž, to je zložité a plné blúdenia, strát a bolestí, lebo vtedy nám je aj tá najlepšia mapa k ničomu. Každý z nás má skúsenosť, keď sa mu stalo, že sa mu cieľ rozplynul pod ťarchou minulých návykov a bolestí. Horšie je, keď sa to stáva často a my nedokážeme opakovane dôjsť do cieľa. Vtedy je dôvod na obavy, u niekoho rovno na paniku.

Life kouč zachová chladnú hlavu. Vie totiž, že na kľúčové životné cesty treba do výbavy zahrnúť sebauvedomenie, sebapoznanie a osobný rozvoj, lebo to sú tie správne navigačné prostriedky. Než sa za týmto dobrodružstvom vydáme, potrebujeme urobiť kroky, ktoré z nás urobia úspešných bádateľov. Dá sa začať práve u life kouča, ktorý nás bude rád sprevádzať a pomáhať pri tom, aby sme zbytočne neblúdili, hoci aj to k tomu patrí.

Kompas v podobe life kouča môže byť užitočný nielen pre orientáciu v hľadaní správneho smeru, ale aj pre pocit spolupatričnosti, že nie sme na tej neznámej ceste plnej nečakaných zážitkov úplne sami a má nás kto podporiť a pochváliť.

Pokiaľ je koučovaný odhodlaný nájsť svoje pravé životné ciele, life kouč mu dokáže pomôcť vyčariť akúkoľvek mapu, v ktorej budú zakreslené okrem iných aj skryté príčiny stagnovania a možnosti, ako ich prelomiť.

Čím to je, že cestujeme, aby sme žasli nad mocou hôr, vzdúvaním morí, putovaním riek, veľkosťou oceánov a krúžením hviezd… a pritom sami seba míňame bez povšimnutia?
Sv. Augustín

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka