Každé ráno pozeráte v zrkadle na človeka zodpovedného za vaše šťastie

panda-1236875_1280

Každý z nás má v sebe vrodenú túžbu byť šťastný. Hoci, nie v každom okamihu prežívame naplnenie tejto túžby. Napriek tomu si myslím, že sme boli stvorení, aby sme boli šťastní.

Šťastie je z môjho pohľadu záležitosť mysle a úloha na celý život. Nejde o jednoduché veci, ktoré možno urobiť raz a navždy. Nedá sa do automatu pri položke šťastie nahádzať príslušný počet mincí a potom čakať, až vypadne sladkosť zvaná šťastie! To by bolo rovnaké, ako naberať vodu do sita.

Životné šťastie je proces, cesta postupného rastu. Ako to vystihol J. Powell: “Cesta ku šťastiu je ako most, ktorý musíme prejsť, nie roh, za ktorý sa dá zahnúť.“

Pravda o šťastí je prostá: nič vonkajšieho nás nemôže urobiť šťastnými, ani nešťastnými. To dokážu iba naše myšlienky o sebe a o živote, pretože všetko sa odohráva vo vnútri nás a cez naše pocity.

Stratégie na prežitie šťastnejšieho a spokojnejšieho života spočívajú v rôznych veciach. Niektoré som zhrnula z pohľadu mojich skúseností.

Tri podstatné skutočnosti o šťastí:

 • Šťastie je istým spôsobom vedľajší produkt – z našich zmysluplných skutkov.
 • Byť obklopení šťastnými ľuďmi znamená byť šťastnými aj v budúcnosti.
 • Šťastie je „infekčné“ – šíri sa od vás až k priateľom vašich priateľov.

V živote máme tri základné zdroje šťastia:

 1. Môžeme na niečo pekné spomínať.
 2. Môžeme niečo pekné práve prežívať.
 3. Môžeme sa na niečo pekné tešiť.

Tri rady k „hľadaniu“ šťastia:

 1. Aby ste si mohli uvedomiť najlepšiu možnú budúcnosť, nedívajte sa na ňu skrz analyzovanie toho zlého z minulosti. Zaoberajte sa hlavne tým, čo môžete ovplyvniť tu a teraz, lebo len na to máte dosah.
 2. Nemožno udržať myseľ aktívnu, pokým je telo pasívne a naopak. Na “rozpohybovanie sa” za tým, po čom túžite a čo vám dáva zmysel potrebujete aj niečo viac, než len vzduch na dýchanie… Bez sebamotivácie a činorodosti ďaleko nezájdete.
 3. Zbierajte pre seba informácie a skúsenosti nie za účelom podpory svojich pohodlných pozícií. Potrebujete ich na to, aby ste sa rozhodovali slobodne a s vedomím, že za svoje rozhodnutia nesiete zodpovednosť výhradne vy sami.

Tri postoje na odohnanie šťastia:

 • Lenivosť a pasivita sú odkazy šťastiu, že sa nemusí unúvať.
 • Šťastie nie je na predaj a kupovať si ho je klam.
 • Šťastie nemá rado nátlak – trpezlivá viera v jeho existenciu ho skôr priláka.

Žijete v predstave, že je nevyhnutné za šťastie platiť?

Tým, že šťastie si tvoríme sami, nemusíme zaň platiť nič. Navyše, keď sme pozornými, vnímavými a počúvame samých seba, tak si k nemu prirodzenejšie nachádzame cestu. Je užitočné vedome si archivovať   krásne okamihy šťastia a častejšie o nich hovoriť. Čím viac rozprávame o tom, čo sme krásne a radostné prežili, tým väčšmi sa nám to ukladá do trvalej pamäte. Vďaka tomu si to môžeme ľahko vyvolávať do predstáv, keď nám je ťažko.

panda-1236875_1280

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka