Jeden z našich najvzácnejších darov

kame

Láska nie je prchavý pocit, rastie činmi a skutkami lásky. Tie sú v našej moci, bez ohľadu na to, ako sa cítime.Vždy, keď sa stane niečo, čo nie je láska, oplatí sa zastaviť a rozhodnúť sa pre lásku. Niekedy však pozabudneme, že máme moc rozhodovať sa – je to jeden z našich najvzácnejších darov. Dáva mi zmysel učiť ľudí, aby si prehlbovaním sebauvedomovania vyberali vždy slobodne a podľa seba. Zvoliť si život, a tým si zvoliť lásku je voľba o tom, že si volíme byť všetkým, čím máme byť. Takéto rozhodnutia otvárajú rozličné možnosti a hýbu aj tým, čo sa nám spočiatku zdá byť nepohnuteľné – stačí skúsiť…

Láska ako taká má svoje jednoduché zákony, ktoré je dobré mať pri rozhodovaní na pamäti:

•   Nikdy nie je málo lásky. Láska je dostupná vždy a všade.

•   Keď sa vám zdá, že nemáte dosť lásky, je to iba preto, lebo sa jej bránite.

•   Láska je voľba. Stačí si ju zvoliť a vpustiť do svojho života.

•   Vnímanie rozhoduje. Ako vnímame, tak budeme žiť. Oplatí sa hľadať lásku, nie chyby.

•   Rozdiel medzi pravou láskou a jej napodo­beninou potrebujeme rozoznávať.

•   Neexistujú neznámi. Iba priatelia, s ktorými sme sa ešte ne­zoznámili.

•   Myslenie sústredené iba na seba nikdy neprináša pokoj.

•   Milujte druhého bezvýhradne, bez akýchkoľvek nárokov.

•   Nepotrebujete, aby vás naplnila láska druhých ľudí. Vy ste láska.

•   Dávaním lásky spoznávate sám seba.

•   Za lásku sa nedá bojovať. Musí byť vítaná a pozvaná.

•   Neotvárajte sa, aby ste niečo získali. Iba sa otvorte.

•   Pritiahnete k sebe čokoľvek, ak máte pocit, že si to zaslúžite.

•   Nikdy nedostanete od druhého viac, ako ste mu ochotní dať.

•   Existuje  prirodzený magnetizmus, ktorý vyberá, čo  patrí spolu.

•   Skutočná veľkorysosť je stav mysle, keď necháte druhého jednoducho byť.

Prirodzené je správne. Ľahké je správne. Byť samým sebou je správne. Naozaj môžete byť sami sebou, všetko ostatné znamená zísť z cesty.

A ako hovorievajú básnici: To, čo milujeme, nás tvaruje a premieňa.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka