Je možné predpovedať na základe IQ úspech v živote? Iba približne na 20 percent!

Keď si vybavíte pomaturitné stretnutie a priradíte k spolužiakom známky a terajšie fungovanie v živote, nemusí byť medzi tým priama úmera, však? Je na to jednoduché vysvetlenie. Dnes už možno vedecky doložiť, že len dobré známky v škole a vysoký inteligenčný kvocient nestačia na presadenie sa. Stalo sa mýtom, že víťazstvo zaručuje vysoká inteligencia, pekný vzhľad a dobré správanie. V súčasnosti nemusíme pochybovať o tom, že úspech v osobnom živote a v profesii určujú celkom iné faktory, a pritom emocionálny a inteligenčný kvocient môžu byť značne odlišné. Sú ľudia, u ktorých je medzi nimi vysoký rozdiel, napríklad vynikajúci odborníci, ktorí sú ale v medziľudskom kontakte celkom bezradní a „gramblaví“. Z histórie poznáme veľa príkladov výnimočných ľudí, ktorí boli označovaní najrôznejšími prívlastkami za odľudov, tyranov, čudákov…

Sú medzi nami ľudia s IQ 160, teda s mimoriadne vysokým IQ, ktorí rozumovo prevyšujú 99 % ľudstva, no napriek tomu si musia zarábať na živobytie u zamestnávateľov, ktorí majú priemerné IQ 100. Prečo je to tak? Pretože géniom chýba emočná inteligencia, ktorá robí z ľudí víťazov. Avšak iba ten, kto vie, čo emočná inteligencia znamená, a dokáže ju u seba rozvíjať, z nej môže mať aj skutočný osoh.

Emočná inteligencia je súbor schopností, ktoré ľuďom pomáhajú, aby sa cítili spokojní. Patrí sem predovšetkým poznanie seba samého, sebaovládanie, vytrvalosť a empatia. Na rozdiel od inteligenčného kvocientu, ktorý od určitého veku postupne klesá, sa EI rozvíja počas celého života a so získanými skúsenosťami sa zvyšuje.

Emočný tréning prináša možnosť postupne sa zbavovať starých emočných návykov a vytvárať si nové, efektívnejšie. Nejde to ľahko. Predstavte si, že sa chcete zbaviť nejakého zlozvyku, ktorý si roky pestujete. Myslíte si, že za týždeň sa vám ho podarí „zniesť“ zo sveta? Pravdepodobne nie. Treba na to čas a intenzívnu prácu. Rovnako je to aj s prácou na sebe, poznávaní sa a ovládaní svojich emócií.

Life kouč vie byť pri tom veľmi užitočný, lebo vám ukáže, ako byť otvorený, empatický, autentický, vnútorne čistý — skutočne taký, aký ste. „Odskúšate“ si to na koučovi a prestanete sa hanbiť hovoriť o svojich potrebách a pocitoch a odhodláte sa byť ústretovejšími a láskavejšími k ľuďom okolo seba, ale aj k celkom neznámym. Začnete si väčšmi veriť a dôverovať ostatným.

Life kouč vás rád bude sprevádzať na prirodzenej ceste k ľudskosti. Poodhalí vám tajomstvo, že akýkoľvek pokrok v oblasti emócií zásadne ovplyvňuje všetko, čo sa deje okolo vás. Zvyšovanie emočného povedomia je najväčšia investícia do seba, ktorá sa viac než oplatí.

Vždy buďte horlivý učiť sa, je jedno, aký úspešný už ste. V klube milionárov niekedy pozývame miliardára, aby nás prišiel navštíviť a porozprávať sa. A on povie: „Ide vám to dobre, ale no tak, čo keby ste to skutočne rozprúdili!“ Jim Rohn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka