Dovidieť na dno svojho ja

Existuje veľa dôvodov, prečo ľudia potrebujú kouča. Často nevedia, že by niekoho takého mohli vyhľadať, alebo nemajú predstavu, v čom by im mohol pomôcť.

U žien sa často stretávam s tým, že majú problémy s nízkym sebavedomím. Neveria samým sebe, pochybujú o sebe, znevažujú sa, alebo sa dokonca nemajú rady. Práve v budovaní sebavedomia môže byť kouč veľmi nápomocný. Sedenie u neho môže potom vyzerať ako hra…
Aby ste si to vedeli predstaviť, zjednodušene popíšem takéto sedenie. Koučovaná žienka dostane rolku papiera a fixkou na ňu začne zapisovať, v čom si pripadá zlá. Má si predstaviť, čo o nej hovorí ten najprísnejší kritik. Medzi slovami však necháva dostatočne voľný priestor. Keď spíše zlé veci, dostáva za úlohu zapísať ku každej negatívnej vlastnosti niečo pozitívne, čo o nej hovoria obdivovatelia. Celý záznam sa zavŕši tým, že si koučovaná zapíše ku každej nelichotivej vlastnosti, čo by mohla urobiť pre to, aby sa zlepšila.

Výslednú popísanú rolku „stačí“ analyzovať, lebo ukrýva všetko dôležité, čo pomáha koučovanému stanoviť si cieľ, ktorý môže veci zmeniť. Pravdaže, cieľ nemôže byť nereálny, lebo stať sa najkrajšou, najlepšou a najmúdrejšou by chcelo čarodejníka, nie kouča. Cieľ však môže byť veľký, ale rozdelí sa na menšie celky, ktorých plnenie vedie k napredovaniu a úspechom.
Možno sa vám to bude zdať jednoduché a triviálne niečo zapisovať, ale kouč zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu. Viete prečo? Keby žienka videla na prvý pohľad, ako svoje problémy riešiť, pravdepodobne by ich dokázala vyriešiť sama.

Kouč je ten, ktorý pomáha pozrieť sa na problémy z iného uhla, vedie koučovaných k tomu, aby sa prehrýzli k jadru problémov, empaticky všetkému načúva, kladie otázky, ale aj „postrkuje“, keď to môže klientovi pomôcť. Robí to všetko preto, lebo riešenie je ukryté v koučovanom. Keď sám príde na to, ako sa popasovať s problémami a starosťami, dokáže ich vyriešiť. Nepotrebuje, aby mu riešenie nanucoval „niekto zvonku“. Len my sami najlepšie vieme, čo potrebujeme, chceme, po čom túžime… V duchu čínskeho príslovia nám stačí vždy vyliezť len tak vysoko, aby sme dovideli na dno svojho ja.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka