Dajte hlave dobré dôvody na zvládnutie krízy

photo-1518639401307-b20d68513079

Krízový stav v nás vzbudzuje pocit ohrozenia, úzkosť a neistotu. Naša myseľ tomu priradí automaticky vysokú prioritu a začne sa tým intenzívne zaoberať. Tým sa aktivuje sklon k negativite, lebo hlava sa začne zapodievať problémami a vytvára negatívne emócie. Tie na seba strhávajú pozornosť a nútia nás vytesniť všetko ostatné. Celá naša pozornosť sa zameria iba na problém a všetko ostatné ide do úzadia. 

Nikto z nás sa so situáciou, ktorá sa práve odohráva s Korona vírusom, doposiaľ nestretol. Napriek tomu vieme pre svoje fyzické aj mentálne zdravie niečo urobiť. Spísala som päť tipov na zostrojenie „mentálneho hasiaceho prístroja“, ktorý môže poslúžiť na vypäté záťažové momenty spojené s COVID-19. 

Je statočné priznať si, že sa bojíme

Prežívať strach, obavy, paniku, frustráciu, hnev, úzkosť, bezmocnosť, zraniteľnosť… je úplne normálne a ľudské. Sme tak skonštruovaní, aby nás tieto pocity chránili a viedli k zodpovednému, ohľaduplnému, empatickému, tolerantnému, akceptujúcemu a ľudskému správaniu. Nie je vhodné, ani zdravé tieto emócie potláčať alebo predstierať, že ich nemáme. Patria k nám a pomáhajú nám prežiť. Byť si ich vedomí a legitímne ich priznať je hrdinskejšie, ako sa nechať nimi vláčiť. Pseudo odvážlivec, z ktorého sa stane emočná nášľapná mína explodujúca už pri malom dupnutí nie je prototypom udatnosti. 

Nešírme toxické reči  

Pozor na negatívnosť a nepriateľstvo. Pravdaže, je ľahšie niekoho napáliť, zneistiť, skritizovať, znemožniť, strápniť, uraziť, zosmiešniť…, než potešiť, rozveseliť, podporiť, inšpirovať a šíriť nádej a optimizmus. 

Myslieť pozitívne (nie natieraním všetkého na ružovo), byť láskaví, ohľaduplní, súcitní a zhovievaví voči svojmu prežívaniu aj voči prežívaniu ostatných, prispieva k lepšej nálade a atmosfére v užších aj širších kruhoch. Zdieľať pozitívne emócie nič nestojí, a dokáže to veľké preventívne veci – neutralizovať negatíva a udržiavať nádej. Láskavosť je ten správny vitamín v každej chvíli.

Pozor na to, na čo sa teraz vrhneme 

Keď sa nedá vysporiadať so stresom tak, ako sme zvyknutí, lebo nemôžeme do fitka, sauny, na kultúru, do spoločnosti, dajme šancu novým aktivitám. Nemusia byť plnohodnotnou náhradou, ale v prírode aj na webe je stále dosť podnetov, ako kvalitne a plnohodnotne tráviť čas. Môžeme skúsiť techniku mini-meditácie a sledovať päť vecí pomocou zmyslov. Ide o to naplno otvoriť všetky zmysly a pokúsiť sa nimi zaznamenať päť zaujímavých vecí, ktoré dokážeme vidieť, počuť, cítiť, ochutnávať, a ohmatávať. Prehĺbime si tak sebavnímanie a sebauvedomenie, čo nás väčšmi napojí na seba.

Kŕmiť sa striedmou stravou bohatou na dobré nutričné hodnoty platí tak pre klasický metabolizmus, ako aj pre duševný. Zaťažovanie oboch nezmyslami a nezdravými vecami sa nám neskôr vypomstí. Nedávajme svojej hlave dôvod myslieť si, že nie sme fit, pokiaľ to tak nie je. 

Vhupnime do dňa s dobrou náladou

Napríklad, začínajme ráno s otázkou pre seba: „Ako môžem do dnešného dňa aktívne priniesť viac pozitívnych chvíľ? Ako sa z neho môžem viacej tešiť? Čo viem urobiť pre blízkych, aby boli v pohode aj oni?“ Ide o maličkosti, nemusí to byť nič veľké. Tie malé skutky pozornosti a činorodosti potom tvoria „materiál“ na tréning vďačnosti, kedy si večer zosumarizujeme tromi vetami, za čo sme v ten deň vďační. Nahradenie zvyčajného povzdychnutia „Čo ma dnes zase čaká!“ týmito otázkami prináša rýchly efekt, lebo pozornosť sa zameriava na to, čo sa dá robiť, namiesto lamentácií a sťažovania. 

Využime krízu pre seba 

Na čo dobré by mohla súčasná negatívna a ohrozujúca situácia poslúžiť? Už ste nad tým dumali a rozprávali sa o tom s niekým? 

Vychádzajme z toho, že sme tu vďaka našim predkom, ktorí sa dokázali adaptovať. Môžeme sa spoľahnúť, že nám genetická lotéria nadelila adaptačné schopnosti a je na nás využiť ich čo najlepšie, nech sa naši potomkovia za nás nemusia hanbiť. Premýšľanie a hĺbanie v situáciách, kedy hľadáme zatiaľ neobjavené riešenia pomôžu vzniknúť niečomu novému a dobrému. Vo vzťahu k sebe, aj k svetu.

Pevné zdravie prajem, drahí priatelia. Veľa ľudskosti, solidarity a všetkého zmysluplného z prejavovania našich lepších JA. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka