Čo je vašou najväčšou starosťou?

Akú máte odpoveď na túto otázku?

Možno vám príde banálna, ale skúste si odpoveď na ňu zapísať, dozviete sa o sebe veľmi veľa.

Ak chceme nájsť samých seba, potrebujeme zmeniť niektoré naše návyky, ktoré nám v niečom bránia, alebo nás obmedzujú. Často sa nám stáva, že naše vnútorné ja sa snaží neustále ospravedlňovať naše správanie pred druhými ľuďmi, ale keď je s nami samé, je tým najhorším sudcom, ktorý nás odsúdi väčšmi, než ktokoľvek iný.

Naša myseľ vie o našich postojoch a myšlienkach svoje. Ale čo o tom vieme my sami? Vieme, čomu veríme a čomu chceme veriť? Vieme, čo sa stane, keď potlačíme svoje pocity? Vieme, čo sa udeje, ak sa podriadime želaniam niekoho iného, aj keď s nimi nie sme stotožnený?

Keď nemáme uspokojivo zodpovedané otázky týkajúce sa bytostne nás samých, dostávame sa do situácie, kedy začneme naháňať vlastný chvost a strácame vieru v samých seba. Preto aj tá otázka na úvod.

Často od koučovaných počúvam, ako si robia starosti o budúcnosť. Sú ňou takí zaujatí, že neprežívajú prítomné okamihy. Keď sa ich spýtam, ako by sa starali o budúcnosť, keby mali v najbližšej hodine zomrieť, hádajte, čo sa dozviem.

Smerovanie do budúcnosti je fajn, ale v súvislosti s tým, čo je možné dosiahnuť, čo tam vidíme ako výzvu a inšpiratívny cieľ. Nazerať na budúcnosť ako na niečo, čo bude treba opravovať alebo naprávať, nám nepridá na životnom entuziazme.

Poznal jsem dobré i zlé,
hřích i cnost, právo i bezpráví,
soudil jsem a byl jsem souzen;
prošel jsem narozením i smrtí,
radostí i utrpením, nebem i peklem;
a nakonec jsem poznal,
že jsem obsažen ve všem
a všechno je obsaženo ve mně.
Hazrat Inajat Khan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS