Ako žiť tu a teraz?

S akceptáciou tvrdenia: „Minulosť zmeniť nemôžeme, môžeme však plánovať budúcnosť“, ľudia problém nemajú. Keď som však nedávno na motivačnom stretnutí položila otázku: „Žijete tu a teraz“? spôsobila som ňou rozpaky, lebo si prítomní neboli istí, čo tým myslím. Objasnila som: „Sústreďujete sa na súčasnosť a nie ste zastrašení minulými neúspechmi alebo obavami z budúcnosti?“ Suverénne prikývnutie som nezaznamenala.
Je jedno, či rozoberám túto tému v skupine ako lektor alebo zoči-voči jednotlivcovi ako life kouč, má spoločného menovateľa – nemôžeme dovoliť, aby nás minulosť držala v zajatí a nedovoľovala nám žiť. Zastávam totiž názor Richarda Bacha o tom, že „každý problém v našom živote v sebe nesie dar – ale takto musíme uvažovať na začiatku, inak tento dar nikdy neobjavíme“.
Na to, aby sme neodkladali žitie na čas, kedy budeme mať chápajúceho partnera, dobrú prácu, auto, deti… a mohli princíp žiť teraz postupne napĺňať, potrebujeme z môjho pohľadu pretvárať negatívne emócie, pestovať pozitivizmus a proaktivitu a namiesto pasívnosti sa motivovať k skutkom. Napríklad aj takto:
Zvyšovať si sebadôveru
– Uvedomovať si, že v konečnom rozhodovaní sme sudcami svojich vlastných činov.
– Sebaúctu a sebadôveru zvyšuje naša voľba presadzovať svoje práva, myšlienky a pocity.
– Pre menšiu zraniteľnosť a neistotu potrebujeme eliminovať potrebu, aby nám ostatní schvaľovali naše veci.
– Potrebujeme byť tvorivejší a schopnejší zdravo riskovať.
Obohacovať vzťahy
– S tými, s ktorými žijeme a pracujeme si budujeme základ dôvery a vzájomného rešpektu.
– Dôvera je založená z časti na skúsenostiach zo spolupráce a z časti od schopnosti riešiť konflikty. Keď sa naučíme asertívnym zručnostiam, náš život dostane nový rozmer.
– Potrebujeme nabrať odvahu a schopnosť začať rôzne činnosti, hovoriť a pracovať s druhými aj napriek vyskytujúcim sa problémom.
Nájsť si čas na seba
Čas nie je rozhodujúci, minieme ho tak či tak a každý ho má rovnako. Rozhodujúce je, ako s ním naložíme a ako si ho zadelíme. Potrebujeme pri tom myslieť nato:
– Čo nám spôsobuje radosť?
– Pri čom sa uvoľníme a zabudneme na čas?
– Po čom dávno túžime?
– Čo chceme vyskúšať alebo zažiť?
Tieto rady sú vo svojej podstate jednoduché a relatívne ľahko dosiahnuteľné. Ako povedal Og Mandino: „Víťazstvo úspechu je z polovice vyhrané, keď si človek zvykne na kladenie si cieľov a ich dosahovanie. Aj tá najnudnejšia činnosť sa stane znesiteľnou keď človek bude prechádzať každým dňom, presvedčený, že každá úloha, nech už je akokoľvek nudná a podradná, ho dovedie bližšie ku naplneniu svojich snov.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka