Ako žiť tu a teraz?

S akceptáciou tvrdenia: „Minulosť zmeniť nemôžeme, môžeme však plánovať budúcnosť“, ľudia problém nemajú. Keď som však nedávno na motivačnom stretnutí položila otázku: „Žijete tu a teraz“? spôsobila som ňou rozpaky, lebo si prítomní neboli istí, čo tým myslím. Objasnila som: „Sústreďujete sa na súčasnosť a nie ste zastrašení minulými neúspechmi alebo obavami z budúcnosti?“ Suverénne prikývnutie som nezaznamenala.
Je jedno, či rozoberám túto tému v skupine ako lektor alebo zoči-voči jednotlivcovi ako life kouč, má spoločného menovateľa – nemôžeme dovoliť, aby nás minulosť držala v zajatí a nedovoľovala nám žiť. Zastávam totiž názor Richarda Bacha o tom, že „každý problém v našom živote v sebe nesie dar – ale takto musíme uvažovať na začiatku, inak tento dar nikdy neobjavíme“.
Na to, aby sme neodkladali žitie na čas, kedy budeme mať chápajúceho partnera, dobrú prácu, auto, deti… a mohli princíp žiť teraz postupne napĺňať, potrebujeme z môjho pohľadu pretvárať negatívne emócie, pestovať pozitivizmus a proaktivitu a namiesto pasívnosti sa motivovať k skutkom. Napríklad aj takto:
Zvyšovať si sebadôveru
– Uvedomovať si, že v konečnom rozhodovaní sme sudcami svojich vlastných činov.
– Sebaúctu a sebadôveru zvyšuje naša voľba presadzovať svoje práva, myšlienky a pocity.
– Pre menšiu zraniteľnosť a neistotu potrebujeme eliminovať potrebu, aby nám ostatní schvaľovali naše veci.
– Potrebujeme byť tvorivejší a schopnejší zdravo riskovať.
Obohacovať vzťahy
– S tými, s ktorými žijeme a pracujeme si budujeme základ dôvery a vzájomného rešpektu.
– Dôvera je založená z časti na skúsenostiach zo spolupráce a z časti od schopnosti riešiť konflikty. Keď sa naučíme asertívnym zručnostiam, náš život dostane nový rozmer.
– Potrebujeme nabrať odvahu a schopnosť začať rôzne činnosti, hovoriť a pracovať s druhými aj napriek vyskytujúcim sa problémom.
Nájsť si čas na seba
Čas nie je rozhodujúci, minieme ho tak či tak a každý ho má rovnako. Rozhodujúce je, ako s ním naložíme a ako si ho zadelíme. Potrebujeme pri tom myslieť nato:
– Čo nám spôsobuje radosť?
– Pri čom sa uvoľníme a zabudneme na čas?
– Po čom dávno túžime?
– Čo chceme vyskúšať alebo zažiť?
Tieto rady sú vo svojej podstate jednoduché a relatívne ľahko dosiahnuteľné. Ako povedal Og Mandino: „Víťazstvo úspechu je z polovice vyhrané, keď si človek zvykne na kladenie si cieľov a ich dosahovanie. Aj tá najnudnejšia činnosť sa stane znesiteľnou keď človek bude prechádzať každým dňom, presvedčený, že každá úloha, nech už je akokoľvek nudná a podradná, ho dovedie bližšie ku naplneniu svojich snov.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS