Ako vychádzať s ľudským ekvivalentom páva?

double-exposure-2390185_1920

Narcis jeden! Kto z nás to ešte nevyriekol? Používame to v rôznych kontextoch. Určite platí, že sebou zaujatý človek je mimoriadne náročný, čo sa týka stáleho vyžadovania obdivu a chvály. 

Pôvodný Narcis je postava z gréckej mytológie. Mladý muž, ktorý sa vášnivo zamiloval do seba, sa napokon utopil v studni, v ktorej obdivoval svoj vlastný odraz. Toto je výstižné zobrazenie narcisa – prehnaná láska k sebe, ktorá mu nedovoľuje úprimne milovať druhých. A v tom je obrovský problém, tak pre narcisa (hoci, ten si to nepripúšťa), ako aj pre ľudí okolo neho. Narcistický človek bežne znevažuje a bagatelizuje kvality a dosiahnuté výsledky ostatných. Veď ako inak by docielil, aby z neho ľudia nespúšťali oči? 

Pozor na falzifikát

Narcistické osobnosti nám spočiatku pripadajú veľkolepejšie ako život sám. Najmä, ak sú inteligentné, dokážu v prvej chvíli vyvolať silný dojem. Zdajú sa byť vzdelaní, dôveryhodní, sebaistí, skúsení a prezentujú neuveriteľné množstvo svojich dosiahnutých úspechov a životných dobrodružstiev. Stretnúť ozajstného šarmantného narcisa po prvý raz a nebyť ním unesený je takmer nemožné! Narcis (tak v mužskom ako aj ženskom prevedení) sa často zahaľuje do plášťa dôležitosti a nenahraditeľnosti. Až neskôr zistíme, že to, čo bolo také ohurujúce, je v podstate preháňanie, zveličovanie a neraz aj nekonečné klamanie.

Podľa čoho spoznáte narcistickú osobnosť?

Bude pre ňu charakteristické nasledovné: 

 1. prehnaný pocit vlastnej dôležitosti, 
 2. nadmerné lipnutie na obdive zo strany druhých ľudí, 
 3. nedostatok empatie voči druhým, ba dokonca aj nedostatok kapacity pre pochopenie názorov druhých. 

Na úrovni správania si môžete všimnúť, že narcis: 

 • má úplne nafúknuté ego,
 • je zaujatý fantáziami o neobmedzenej moci, vlastnej veľkoleposti alebo kráse, 
 • naozaj verí, že môže nájsť pochopenie iba u elitných alebo výnimočných ľudí, vyžaduje si neustály obdiv,
 • predpokladá, že má nárok na špeciálne láskavosti a zaobchádzanie, 
 • využíva druhých ľudí vo svoj prospech a na dosahovanie svojich cieľov, 
 • nie je schopný naozaj pochopiť, oceniť alebo dokonca sa zaujímať o city alebo potreby toho druhého, 
 • je veľmi závistlivý, ale tvrdí, že druhí závidia jemu, 
 • je v podstate arogantný, domýšľavý a samoľúby.

Grandiózny pocit vlastnej dôležitosti

Tak sa psychológii označuje, čo je pre narcistického človeka príznačné. Stále preceňuje svoje schopnosti a úspechy. Nikdy si nenechá ujsť príležitosť, aby zviditeľňoval svoju bytostnú veľkoleposť. 

Narcisi však nezveličujú, ani neblafujú vedome. Skôr je to tak, že sú skutočne presvedčení o tom, že sú najlepší, výnimoční a mimoriadne nadaní. Sú zaujatí fantáziami o svojom bezhraničnom úspechu, moci a sláve. Tieto predstavy môžu byť tajné, ale postupne vychádzajú najavo, lebo narcis je úprimne presvedčený o svojej výnimočnosti a jedinečnosti.

Dva typy narcizmu

Skrytého narcisa nemusíme na prvý pohľad odhaliť. Väčšinou sú to uzavreté osoby, silne zamerané na výkon. V práci podávajú skvelé výsledky, vďaka húževnatosti bývajú na vysokých postoch, avšak spolupráca s nimi nie je vôbec ľahká. Človek musí bezhranične uznávať ich autoritu a podriaďovať sa ich požiadavkám, ktoré sú veľmi náročné.

Mávajú cynický zmysel pre humor, bavia sa na účet druhých ľudí. Chýba im empatia. Majú len málo priateľov (ak vôbec nejakých), nedružia sa, nedávajú najavo emócie. Mávajú silnú tendenciu mať pod kontrolou seba, ľudí aj veci. S narcizmom sa tak často spája perfekcionizmus (to však neznamená, že každý perfekcionista musí byť narcis).

Narcisa pútajúceho pozornosť spoznáme ľahšie. Tieto osoby chcú žiariť a viesť iných, avšak tak, aby to vyhovovalo ich starostlivo navrhnutému imidžu. Do vzhľadu investujú nemalé čiastky, lebo berú svoju vizáž ako prostriedok, ktorým pôsobia na ľudí. Radi sa pohybujú vo vybranej spoločnosti a nadväzujú vzťahy s elitou. Sú šarmantní, hýria vtipom a výrečnosťou. Za ich maskou sa skrýva osobnosť, ktorá je spoločenská, vtipná a dobrosrdečná, ale iba účelovo. Rovnako tak dokážu byť chladní, odmietaví a arogantní.

Narcisovi záleží iba na tom, aby dosiahol to, čo chce. Preto sa neváha zdanlivo prispôsobovať rôznym situáciám a jedincom, aby si získal ich náklonnosť, a mohol potom nimi manipulovať. Pre narcisa je manipulácia veľmi obľúbená hra. Dodáva mu pocit moci a sýti ego. S morálkou si hlavu neláme, lebo má dojem, že svet je tu len pre neho.

Narcistickí partneri sú atraktívni

Práve preto, že vystupujú ako silní, schopní, všestranní, sa hneď ujmú vedenia vo vzťahu. Vzbudzuje to pocit bezpečia, mať po boku človeka, ktorý sa javí bez známky pochybností o sebe, a ktorý je ochotný (ba dokonca žiada), robiť všetky podstatné rozhodnutia vo vzťahu sám. Žiaľ, narcis preberá riadenie nie preto, aby partnerovi zaistil pocit bezpečia, ale preto, že iba svoje pocity a záležitosti považuje za dôležité.

Niektorých priťahujú narcistické poruchy osobnosti z toho dôvodu, že za narcistickou fasádou vidia malé, neisté dieťa. Zaujmú pozíciu ochrancu a liečiteľa. Snažia sa suplovať narcisovi rolu rodiča. Podniknú to v dobrej, i keď nevedomej viere, že dajú do poriadku krehké ego svojho partnera, a že im to umožní rozvíjať zrelší vzťah. Tu je však problém: vo všeobecnosti nie je rozumné vstupovať do vzťahu, kde je príťažlivosť k partnerovi založená na suplovaní rodičovskej, alebo terapeutickej roly. Je to nerovný vzťah, kde neprúdi reciprocita. 

Je vo svete narcisa priestor pre partnera? 

Ani veľmi nie. Iba ak by chcel človek zostať v ľúbostnom vzťahu nepoznaný a v anonymite, potom môže byť narcistický partner zaujímavý. Len čo sa pokúsite nastoliť svoje vlastné potreby, priania, zážitky alebo city, narcis ich bude buď ignorovať a rýchlo presunie pozornosť späť na seba, alebo bude netrpezlivý a nepríjemný. Dokonca môže predpokladať, že vaše city a prežívanie sú známkou slabosti. 

Sofistikovanejší a sociálne inteligentný narcis vám bude venovať pozornosť len do tej miery, aby vyvolal ilúziu autentického záujmu a empatie. Akonáhle sa tak stane, rýchle ju obráti tam, kam patrí – na seba! V tomto smere je narcis odťažitý a neschopný porozumieť tomu, aký účinok má jeho správanie na iných ľudí. 

Treba si dobre zvážiť, či stojí za to, stráviť svoj život v tieni niekoho permanentne nafúknutého ega. 

Tipy na knihy

Keď vás táto téma zaujíma väčšmi, fundované odpovede a pomoc nájdete v skvelej knihe Bláznivá láska autorov Brada Johnsona a Kelly Murray, ktorá vyšla vo vydavateľstve F. Knižka popisuje aj ďalšie „kategórie“ zvláštnych partnerov a dôvody, ktoré túto osobitosť spôsobia.

Psychoterapeut Heinz Peter Röhr napísal knihu Narcismus – vnitřní žalář. Vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání (Portál).


Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka