Ako von z nefunkčného vzťahu? 

nefunkcny-vztah

Ukončenie nefunkčných vzťahov, hoci sú nefunkčné, nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Môžem z praxe potvrdiť jednu veľkú prekážku – ženy majú problém vzdať sa lásky. Ukončiť vzťah s mužom, ktorého milujú a ktorý miluje ich, hoci im ubližuje, zraňuje ich, zneužíva alebo týra, je pre ne nesmierne náročné a ťažké. Hoci racionálne vedia, že vzťah je bolestný, srdce ich nepúšťa niečo podniknúť.

Láska nemá bolieť. Keď sa to deje, nemáte naplnenú niektorú/é z dôležitých vzťahových potrieb. Uvádzam sedem najčastejších „prekážok“ pri rozhodovovaní sa, či vo vzťahu predsa len ešte nezotrvať, lebo…

Kedykoľvek sa pristihnete pri nádej, že sa váš partner konečne po rokoch zmení, nachádzate sa v stave, ktorý sa nazýva „syndróm týranej ženy“. 

Kedykoľvek si pomyslíte: „On sa zmení,“ hoci je pre vás jeho správanie neakceptovateľné, potom je pre vás takýto vzťah škodlivý. Zostať vo vzťahu s násilníckym, manipulatívnym, toxickým, narcistickým, závislým mužom, ale aj so slabým mužom bez životného smerovania, ktorý vás využíva, v poriadku nie je.

To, čo cítite a to, čo by ste mali urobiť, nemusí byť vždy to isté.

Môžete odísť od muža, ktorého milujete, lebo to je často to najlepšie riešenie. Máte tú povinnosť voči sebe, aby ste chránili seba. Ak vám vzťah ubližuje, môžete prechovávať lásku, a napriek tomu vzťah ukončiť. 

Potrebujete sa rozhodnúť, koľko zbytočného utrpenia unesiete. 

Z praxe môžem potvrdiť, že príliš často trvajú vzťahy plné bolesti mnoho rokov bez nádeje na zmenu, aby sa nakoniec aj tak rozpadli. Neraz to napácha škody, ktoré sú nezvratné – tak na psychickom, fyzickom ako aj emočnom zdraví. 

Žitie v nenaplnenom vzťahu má nejaký dôvod. 

Preskúmajte ho a hľadajte pre seba odpovede, čím to je, že sa držíte partnera, ktorý vás zraňuje a ubližuje vám. Terapia je v tom veľmi nápomocná. Dovedie vás k sebaúcte a sebaláske, ktoré keď posilníte, dokážete sa pozrieť na vzťah k sebe v novom svetle a bez deštrukcie voči sebe a znášania zbytočného utrpenia. 

Býva užitočné spísať si, čo všetko je už za vašimi hranicami a nechcete a nemôžete to tolerovať.

Potom to viete prebrať s partnerom, aby ste mu dali vedieť, že keď svoje správanie do nejakej určenej lehoty nezmení, je to pre vás dôvod na definitívne ukončenie vzťahu. Potrebujete to však aj urobiť. Viete sa obrátiť na odborníka, ktorý vás bude sprevádzať, aby ste našli v sebe silu a vieru, že to zvládnete. 

Neraz to chce dobrú prípravu na stratu pocitu bezpečia vo vzťahu (hoci iluzórneho) a začať posilňovať dôveru v seba, že to zvládnete.

Je to proces a postupnosť krokov. Opäť na to nemusíte byť samé. Môžete sa o tom porozprávať s ďalšími ženami, ktoré takú skúsenosť majú, s odborníkmi, a potom si to všetko nechať prejsť hlavou aj srdcom a urobiť rozhodnutie, za ktoré sa postavíte. 

Keď sa zameriate na to, aké možnosti by najlepšie zodpovedali vašim predstavám o bezpečí a láske, budete ich vedieť zrealizovať. 

Aj keď sa budete báť, čo je v poriadku, len potrebujete mať vo výhľade obraz života bez trápenia. A dovoliť si ísť v ústrety tomu, že si zaslúžite lásku bez podmienok. 

Nech prežívate v súvislosti s nefunkčným vzťahom akékoľvek pocity, bude sa vám v každej chvíli hodiť odporúčanie od Dona Miguela Ruiza: 

„Odpustenie je veľkým prejavom lásky – hlavne pre prijatie lásky, ktoré začína v nás. Prečo nemať bez výhrad rád sám seba? Prečo márniť život vytváraním konfliktu so sebou samým tým, že sa súdime, odmietame, alebo žijeme svoj život v hanbe s pocitom viny či v obviňovaní sa? Prečo márniť svoj vzácny život snahou byť takí, akí nie sme a pritom vedieť, že takí nikdy nebudeme? Prečo sa skrátka neprijať takí, akí sme a mať sa radi, akí sme? Imidž dokonalosti, ktorý sme sa naučili hľadať, je jednou z najväčších lží. 

Dnes, v tejto chvíli, pošlite všetku lásku svojho srdca sebe. Láska je vašou prirodzenosťou; nebráňte sa byť tým, čím naozaj ste. Svoj život dokážete zlepšiť už len tým, že vyjadríte, kto ste a keď sa vo všetkom, čo robíte, budete riadiť láskou vo svojom srdci. A odpustenie je skvelý spôsob ako dať lásku samému sebe. Predstavte si, aký by mohol byť život jednoduchý, keby bol človek láskavý sám k sebe. Dnes je skvelý deň začať nový vzťah so sebou.“ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka