Ako veľa z nášho života zapadne do hlbokých štrbín medzi našimi snami a každodennou skutočnosťou?

Život prežívame aj v rovine skľučujúcich a nepríjemných pocitov – nesplnené túžby, fyzické i psychické bolesti, starosti, sklamania, trápenia, strachy a obavy, krízy a zrútenia, s tým všetkým sa potrebujeme vyrovnať a vysporiadať.
Napoleon Hill vyznáva pravidlo, s ktorým sa stotožňujem, a ktorému sa máločo vyrovná: „Existuje jeden neprekonateľný návod, ako zvládať smútky a sklamania – je to premena týchto emocionálnych frustrácií pomocou presne naplánovanej práce.“

Čo za prácu by to mohlo byť? Napríklad zmeniť skľučujúce pocity na príležitosť, ako si uvedomovať všetky svoje myšlienky, pocity, aktivity a gestá, to, čo sa okolo nás deje a čo to v nás vyvoláva. Cieľom takejto sebareflexie je naplno si uvedomovať sám seba, vidieť svoj život objektívne, mať vyjasnené, čo od života chcem, oceniť vlastnú hodnotu a cítiť sa slobodne sám sebou.

Podľa významného psychoterapeuta 20. storočia Friedricha Perlsa (1893 – 1970) by terapeut pomohol takmer všetkým pacientom už len tým, keby im dostatočne dlho kládol nasledujúce otázky: „Čo robíte? Čo cítite? Čo chcete?“ Priamo súvisia s uvedomovaním, ktoré uľahčuje sebapoznanie, sebaprijatie a tiež komunikáciu. Ten, kto si svoje pocity uvedomuje, môže o nich tiež lepšie hovoriť a sprostredkovať ich druhým.

Sila uvedomovania má obrovský potenciál v tom, že umožňuje realistickejšie stanovovanie si cieľov a následne ich ľahšie dosahovanie. To je aj jedna z kľúčových úloh life koučingu. Osobný rast prostredníctvom sebauvedomenia možno riešiť práve koučingovým sedením, ktoré dokáže pomôcť pri bežných problémoch a starostiach.

Life kouč vás dokáže presvedčiť o pravdivosti tvrdenia Emersona: „Prečo by mali byť moje pocity závislé od myšlienok vzniknutých v hlave niekoho iného?“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS