Ako veľa z nášho života zapadne do hlbokých štrbín medzi našimi snami a každodennou skutočnosťou?

Život prežívame aj v rovine skľučujúcich a nepríjemných pocitov – nesplnené túžby, fyzické i psychické bolesti, starosti, sklamania, trápenia, strachy a obavy, krízy a zrútenia, s tým všetkým sa potrebujeme vyrovnať a vysporiadať.
Napoleon Hill vyznáva pravidlo, s ktorým sa stotožňujem, a ktorému sa máločo vyrovná: „Existuje jeden neprekonateľný návod, ako zvládať smútky a sklamania – je to premena týchto emocionálnych frustrácií pomocou presne naplánovanej práce.“

Čo za prácu by to mohlo byť? Napríklad zmeniť skľučujúce pocity na príležitosť, ako si uvedomovať všetky svoje myšlienky, pocity, aktivity a gestá, to, čo sa okolo nás deje a čo to v nás vyvoláva. Cieľom takejto sebareflexie je naplno si uvedomovať sám seba, vidieť svoj život objektívne, mať vyjasnené, čo od života chcem, oceniť vlastnú hodnotu a cítiť sa slobodne sám sebou.

Podľa významného psychoterapeuta 20. storočia Friedricha Perlsa (1893 – 1970) by terapeut pomohol takmer všetkým pacientom už len tým, keby im dostatočne dlho kládol nasledujúce otázky: „Čo robíte? Čo cítite? Čo chcete?“ Priamo súvisia s uvedomovaním, ktoré uľahčuje sebapoznanie, sebaprijatie a tiež komunikáciu. Ten, kto si svoje pocity uvedomuje, môže o nich tiež lepšie hovoriť a sprostredkovať ich druhým.

Sila uvedomovania má obrovský potenciál v tom, že umožňuje realistickejšie stanovovanie si cieľov a následne ich ľahšie dosahovanie. To je aj jedna z kľúčových úloh life koučingu. Osobný rast prostredníctvom sebauvedomenia možno riešiť práve koučingovým sedením, ktoré dokáže pomôcť pri bežných problémoch a starostiach.

Life kouč vás dokáže presvedčiť o pravdivosti tvrdenia Emersona: „Prečo by mali byť moje pocity závislé od myšlienok vzniknutých v hlave niekoho iného?“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka