Ako prežiť rozvod a nestratiť samu seba…

rozvod

Nech už je váš rozchod jednostranný alebo vzájomný, ukončenie vzťahu nie je jednoduchý a bezbolestný proces. V momentoch veľkého stresu, smútku a vypätých emócií pomáha vedomie, že aj táto fáza vášho života má svoje ohraničenie a uzavrie sa. Nie je to hrdinstvo zostať na to samé. Keď cítite, že je toho na vás priveľa a situácia sa pre vás stáva psychicky neúnosnou, je na mieste vyhľadať odborníka, ktorý vás dokáže podporne sprevádzať týmto záťažovým obdobím plným intenzívne poskakujúcich pocitov. 

Hodí sa, keď budete pri vyrovnávaní sa s rozchodom pamätať na tieto zásady, ktoré vám pomôžu riešiť emočnú, duševnú a fyzickú bezpečnosť.

  • Vyjadrujte svoje emócie

V procese vyrovnávania sa s rozvodom budete prechádzať cez celú škálu emócií: od hnevu, smútku, nenávisti, sklamania, sebaľútosti až po úľavu. Pocítite zradu, šok, rozpaky, zlosť, strach, vinu, ktoré je potrebné si uvedomiť, priznať a prežiť. Vďaka vyjadrovaniu a akceptovaniu toho, čo skutočne cítite, sa prepracujete k psychickému uzdraveniu. Rozprávanie o tom, čo prežívate, vám umožní nezablokovať emócie v sebe, lebo potom si hľadajú inú cestu, aby vám dali vedieť, že ich prehliadate. Keď nebudete mať vo svojom okruhu dostatok podporných a empatických ľudí, pomôže odborník.  

  • Znovu objavte samé seba 

V dlhodobom vzťahu ste mohli zabúdať na seba, svoje sny, potreby a priania. Nová situácia vám ponúkne príležitosti na sebapoznávanie. Isto existujú nejaké činnosti, ktoré ste vždy chceli vyskúšať, alebo miesta, ktoré ste chceli navštíviť. Získate priestor na pozitívne sebectvo a viete si dopriať výdatnú dávku nových podnetov a zážitkov podľa vašich predstáv, ktoré posilnia vašu sebadôveru. 

  • Rozvíjajte svoje ostatné vzťahy

Smútok z rozchodu môže byť taký silný, že budete chcieť byť samé. Hoci je to lákavé, izolácia nemusí byť dobrý nápad, prehĺbila by pocit osamelosti. Tí, ktorí k vám majú najbližšie, vám radi pomôžu, a tiež vám vyjadria, že ste milované a podporované. Aj keď vám zraniteľnosť bráni otvoriť sa, pri ľuďoch, ktorým na vás záleží, ste v bezpečí. 

  • Posilňujte dôveru v seba

Nevhupnite do ďalšieho vzťahu, aby ste si potvrdili svoju sebahodnotu. Ponechajte si dostatok času na vysporiadanie sa s vašou novou životnou etapou a pozitívne rozvíjajte vzťah so sebou. Rešpektujúci, úctivý a súcitný vzťah k sebe vám neskôr uľahčí hľadanie si partnera, ktorý vyznáva obdobné hodnoty ako vy. 

  • Strážte si psychohygienu a ošetrite si emočné zranenia

Odsmútenie je proces, ktorý nemá definitívnu časovú os. Spracovanie zmenených životných podmienok je zásadné pre vaše celkové duševné zdravie. Keď dlhodobo pretrváva stav bez nachádzania pozitívnych pocitov a radosti v nejakých aktivitách, je to signál, že ste preťažené a nehojíte sa. Mnohé viete pre seba urobiť samé, ale na niektoré zaseknutia sa hodí niekto emočne nezainteresovaný z pomáhajúcej profesie.  

  • Majte pod kontrolou obmedzujúce a limitujúce myšlienky

Buďte k sebe úprimné. Priznajte si, že je vám ťažko alebo sa trápite. Zároveň sa pozitívne nasmerujte k tomu, že je to stav dočasný, cez ktorý potrebujete prejsť, aby ste sa veľa o sebe dozvedeli. Je to zároveň príležitosť na to, aby ste znovuobjavili seba, svoje hodnoty, potreby, túžby. Keď budete pútať pozornosť na to, čo všetko môžete namiesto toho, aby ste sa vracali späť, podporí vás to v snažení objaviť nové naplnenie a zmysel v živote.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka