Ako prevziať za seba zodpovednosť, alebo prestať tvrdiť, že sa niečo nedá

Poznáte dakoho, kto by sa veľmi rád zmenil na niekoho iného? Vypuklé to býva hlavne u ľudí, ktorí neveria, že by sa mohli zlepšiť. Majú veľa pádnych argumentov, prečo to nie je možné a tiež, prečo by to nemalo žiadny význam. Ich výhovorky sú sofistikované, ba priam nevyvrátiteľné. Ich istota o nemožnosti zmeniť sa pramení z neistoty, že keby sa k zmene odhodlali, nedokázali by to. Ukrutne sa mýlia, lenže ako ich presvedčiť o opaku? Môže pomôcť life kouč, ktorý vie, že v hre je sebahodnotenie a sebaúcta. Nič ťažšie, lebo vybudovať tieto dve zložky osobnosti k majestátnym pilierom, na ktorých sa dá stavať, dá riadne zabrať nielen osobe sebarozvíjania chtivej, ale aj jej podporovateľovi a motivátorovi.

Life kouč nám dokáže pomôcť pri zamýšľaní sa nad tým, kto sme a prečo robíme stále to isté, hoci očakávame odlišné výsledky. Kouč pomáha koučovanému odhaliť, analyzovať a zmeniť negatívne vzorce správania, ktoré sa v našich životoch neustále vyskytujú a vymaniť sa z ich moci, ktorú nad nami majú.

Kouč motivuje koučovaného k tomu, aby:
· si vyhradil čas na sebareflexiu,
· si vypracoval schému, podľa ktorej dokáže skúmať vzorce správania vo svojom živote,
· si písal denník, ktorý mu pomôže pri skúmaní vplyvov na vlastné prežívanie,
· zbieral poznatky a informácie, ktoré potrebuje na efektívne rozhodovanie sa,
· si veril, že dokáže čokoľvek, ak bude skutočne chcieť a pracovať na tom.

Takýmto postupom je možné preskúmať silné i slabé stránky osobnosti, ktoré pomáhajú k spoznávaniu samých seba, čo sa odzrkadlí na kvalite života. Od nás samých a našich postojov totiž závisí všetko ostatné. Výskumy preukazujú, že pravidelná sebareflexia pomáha dosiahnuť lepšie duševné zdravie, šťastie a úspech.

Steve Martin to vystihol: „Najväčších skutkov je schopný ten, kto dokáže prekvapiť sám seba.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS