Ako prevziať za seba zodpovednosť, alebo prestať tvrdiť, že sa niečo nedá

Poznáte dakoho, kto by sa veľmi rád zmenil na niekoho iného? Vypuklé to býva hlavne u ľudí, ktorí neveria, že by sa mohli zlepšiť. Majú veľa pádnych argumentov, prečo to nie je možné a tiež, prečo by to nemalo žiadny význam. Ich výhovorky sú sofistikované, ba priam nevyvrátiteľné. Ich istota o nemožnosti zmeniť sa pramení z neistoty, že keby sa k zmene odhodlali, nedokázali by to. Ukrutne sa mýlia, lenže ako ich presvedčiť o opaku? Môže pomôcť life kouč, ktorý vie, že v hre je sebahodnotenie a sebaúcta. Nič ťažšie, lebo vybudovať tieto dve zložky osobnosti k majestátnym pilierom, na ktorých sa dá stavať, dá riadne zabrať nielen osobe sebarozvíjania chtivej, ale aj jej podporovateľovi a motivátorovi.

Life kouč nám dokáže pomôcť pri zamýšľaní sa nad tým, kto sme a prečo robíme stále to isté, hoci očakávame odlišné výsledky. Kouč pomáha koučovanému odhaliť, analyzovať a zmeniť negatívne vzorce správania, ktoré sa v našich životoch neustále vyskytujú a vymaniť sa z ich moci, ktorú nad nami majú.

Kouč motivuje koučovaného k tomu, aby:
· si vyhradil čas na sebareflexiu,
· si vypracoval schému, podľa ktorej dokáže skúmať vzorce správania vo svojom živote,
· si písal denník, ktorý mu pomôže pri skúmaní vplyvov na vlastné prežívanie,
· zbieral poznatky a informácie, ktoré potrebuje na efektívne rozhodovanie sa,
· si veril, že dokáže čokoľvek, ak bude skutočne chcieť a pracovať na tom.

Takýmto postupom je možné preskúmať silné i slabé stránky osobnosti, ktoré pomáhajú k spoznávaniu samých seba, čo sa odzrkadlí na kvalite života. Od nás samých a našich postojov totiž závisí všetko ostatné. Výskumy preukazujú, že pravidelná sebareflexia pomáha dosiahnuť lepšie duševné zdravie, šťastie a úspech.

Steve Martin to vystihol: „Najväčších skutkov je schopný ten, kto dokáže prekvapiť sám seba.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka