Ako objavíte to, čo je vo vás najlepšie?

loď

Často dostávam otázku, v čom vôbec spočíva moja práca. Dokážem o tom rozprávať veľmi veľa, ale to, čo považujem pri koučovaní za kľúčové je, že podporujem ľudí vo všetkých ich oblastiach života, aby boli efektívnejší a čo najväčšmi využívali svoj potenciál. Aj keď to bude znieť samoprezentujúco, skúsenosť mi potvrdzuje, že nie je možné prejsť koučovaním a zostať bez inšpirácie, výzvy a toho, že sa vyberiete na zmysluplnú a podnetnú cestu. Garantovať to nedokážem, ale viem s určitosťou povedať, že čím viac do koučovania človek vloží, tým viac toho získa. Koučovanie je totiž veda o osobnom záväzku. Vy to robíte sami pre seba a vám dáva vynaložené úsilie zmysel. To, čo sa zvyčajne udeje je, že:

* prebudíte svoje lepšie ja a oceníte svoj potenciál a to, v čom ste skvelí – nielen na to prídete, ale začnete si to aj uvedomovať,

* rozviniete svoj vzťah sami so sebou a tým aj s ostatnými,

* prehĺbite svoj osobný a profesionálny vhľad a bez pochybovania budete niesť zodpovednosť za seba, aj svoje konanie,

* budete výraznejšie efektívny v tom, čo robíte a nebudete sa musieť do toho vôbec tlačiť, pôjde to akoby samo,

* rozviniete svoj sebarozvoj do takej miery, že sa ho už nebudete chcieť vzdať,

* ovplyvníte svojich priateľov a prispejete tak k vytváraniu lepšieho sveta,

* porozumiete hlbokým skrytým pravdám vo svojom živote, aj v životoch ľudí okolo vás.

Urobte zo svojho objavovania záväzok pre svoj osobný rozvoj


Koučovanie je o vašej vnútornej ceste, kouč stojí pri vás, aby vám pomohol získať múdrosť, rovnako ako kompetencie, aby ste:

* sa naučili zvládať svoje emócie,

* držali sa  svojich cieľov od začiatku do konca,

* zostali spokojní sami so sebou aj vo chvíľach, keď sa ocitáte v ťažkostiach,

* pozitívne sa spojili so svojím podvedomím a naučili sa byť v jednote so svojimi vnútornými zdrojmi,

* transformovali svoje vnútorné obavy a strachy a začali prežívať svoj skutočný potenciál.

 

Ľudskú myseľ môžeme prirovnať k záhrade, ktorá môže byť buď rozumne obrábaná, alebo ponechaná divokému rastu; ale či už je obrábaná, alebo zanedbávaná, musí a bude prinášať ovocie. Ak do nej nie sú zasadené žiadne užitočné semienka, napadá do nej veľa neužitočných semien buriny, ktoré budú produkovať svoj druh. James Allen

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka