Ako nestratiť orientáciu v orientačných bodoch

Alvin Toffler vo svojej knihe Tretia vlna (New York, 1980) napísal: „…väčšina ľudí, ktorá sa dnes pozerá na svet okolo seba vidí iba chaos. Títo ľudia trpia pocitom osobnej bezmocnosti a márnosti.“ Ďalej píše: „jednotlivec potrebuje životnú štruktúru. Život, ktorému chýba komplexná štruktúra je len bezúčelovou troskou. Neexistencia štruktúry vedie ku kolapsu. Štruktúra nám poskytuje relatívne fixné orientačné body, ktoré potrebujeme.“

Keď sa nad týmito myšlienkami zamyslíme, uznáme, že nám čas od času môže chýbať pocit „zakotvenia“, čiže určitej stability po stránke emočnej, vzťahovej a osobnostnej. Máme radi ľudí, ktorí pôsobia na svoje okolie „usporiadane“, lebo tak dávajú najavo, že vedia, čo robia. Pri takýchto ľuďom sa cítime dobre, lebo nimi nelomcuje, často protichodná, neistota. Ukotviť sa nie je jednoduché a k tomu nevyhnutne potrebujeme rebríček hodnôt a priorít, ktoré nám vytvoria záchytnú sieť. To môže byť potom tá štruktúra, ktorá nás fixuje.

Každý z nás vie, čo všetko by mohlo byť v jeho živote lepšie, ibaže… Life kouč dokáže pomôcť každému, kto chce svoje fixné orientačné body usporiadať, aby bol jeho život prehľadnejší a zmysluplnejší. Nie je nič lepšie, ako mať vo svojich životných hodnotách poriadok. Ľahko tam potom nájdeme, čo potrebujeme, nemusíme sa prehrabúvať haldami zbytočností, ktoré nás oberajú o čas.

Nie je možné, aby sme si vystačili iba s istotou. Neistota nás udržiava v strehu, motivuje nás veci riešiť a vďaka nej bojujeme. A aj keby niečo v našom okolitom svete práve nefungovalo, vieme sa zariadiť, aby niektoré veci fungovali vždy. Práve tie, vďaka ktorým sme potom pre druhých dôveryhodný a je im v našej prítomnosti dobre.

Túžba byť úspešný predstavuje pre každého niečo iné. Nie je rozhodujúce, čo to má byť, podstatné je, ako dokážeme prelomiť prekážky, ktoré nám bránia v dosiahnutí najlepších výsledkov vo všetkých oblastiach života. Life kouč vie pri prekonávaní čohokoľvek podporiť, motivovať a inšpirovať. Okrem iného aj tým, že pozná veľa podnetných príbehov ľudí, ktorí to dokázali a výrazne zlepšili svoje životy.

Henry David Thoreau vedel, že „nestačí byť zaneprázdnený. Otázka je, čím sme zaneprázdnení.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka