Ako nastaviť metronóm pre dušu

Každý vie, že pre dosiahnutie dobrej fyzickej kondície treba pravidelne športovať alebo sa venovať pohybovej aktivite. Nikto to nespochybňuje a ľudia vedia, že to funguje. Paradoxné je, že s duševnou kondíciou si veľa ľudí starosti nerobí. Automaticky očakávajú, že bez toho, aby pre svoju myseľ niečo urobili, sa udeje zázrak, ktorý vyrieši, čo potrebujú.

Tak, ako si pestujeme návyk na telesné cvičenie, potrebujeme si vybudovať aj návyky pre myseľ. To nás potom psychicky a emocionálne posilní a nezadychčíme sa hneď pri riešení najjednoduchšieho problému. Z nadobudnutej duševno-mysliacej kondície potom môžeme čerpať sily pre dosiahnutie čohokoľvek, čo si prajeme.

Keď myseľ aktívne nepodnecujeme k zmysluplnej činnosti, nie je natoľko senzibilná, aby skúmala nové námety a podnety. K tomu potrebujeme zmobilizovať vnímavosť a zvedavosť, sústredenie a iniciatívu. Toto sú kľúčové štyri spúšťače nabudzovania mysle, ktoré potrebujeme naštartovať. Keď máme slabšie baterky, môže nás roztiahnuť life kouč. Napojí nás na hľadanie inšpirácií prostredníctvom povzbudzovania a motivovania. Bude to chcieť urobiť zábavne a prakticky, aby sme mali pútavý zážitok, z ktorého budeme ťažiť v realite. Cvičiť nás nechá naživo v teréne, lebo len od nás samých závisí, ako dokážeme postupne navyknúť myseľ na efektívne využívanie vlastného skrytého potenciálu. Pritom si môžete pomáhať napríklad podobným heslom: – Mám chuť a vôľu stať sa osobou, ktorou som vždy chcela byť a dosiahnem ciele, o ktorých snívam. Kouč postráži, aby vám vytýčené krédo neschádzalo z mysle a bude stáť pri vás, keď ho začnete „zhmotňovať“.

Ja vás povzbudím typickým carnegiovským: „Kdejaký hlupák dokáže kritizovať, odsudzovať a sťažovať sa – a väčšina hlupákov to aj robí.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka