Ako na konflikty?

Často si myslíme, že konflikt je niečo zlé, čomu sa treba vyhýbať. Nie je to celkom tak. Konflikt je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Podstatné je, ako sa naučíme konflikty riešiť. Právom môžeme hovoriť o umení konflikt riešiť, lebo sa to musíme naučiť. Je to dôležité pre náš osobný rast a vývoj. Efektívne zvládnuť konflikty je vecou tréningu a cviku. Neexistuje univerzálna schéma, podľa ktorej sa dajú konflikty riešiť an blok. Nie je ani jedno riešenie, ktoré možno aplikovať na každý konflikt. Keď však zistíme, ktorý spôsob sa nám najčastejšie osvedčil, využívame prevažne ten.

Pri riešení konfliktov chceme dosiahnuť vlastný cieľ a zámer, ale aj si udržať fungujúce vzťahy s ostatnými. Keď nám neprekáža, že budeme deštruktívny, prevalcujeme druhú stranu a dosiahneme svoje. Nemusíme byť potom spokojný, lebo naše správanie má vedľajšie následky, na ktoré zvyčajne dopredu nemyslíme, a tak nám chuť víťazstva strpčia.

Life kouč nám vie pomôcť pri otestovaní sa, aká je naša preferencia riešenia konfliktov. Podľa nej možno pochopiť vlastný prístup k riešeniu konfliktov v živote. Ja rada využívam test (ktorý nie je v pravom slova zmysle testom, lebo v ňom neexistujú správne a nesprávne odpovede), ktorý obsahuje 80 slov rozdelených do štyroch spôsobov riešenia konfliktov. Koučovaný označuje výrazy, o ktorých sa domnieva, že ho vystihujú. Podľa kľúča k vyhodnoteniu sa potom dozvie, ktorý spôsob riešenia využíva najčastejšie a ktorý zriedkavejšie. Keď sa koučovaný zoznámi s jednotlivými charakteristikami spôsobu riešenia konfliktov: analytický, sústredený na problém, chápajúci a expresívny, môže s koučom začať riešiť cvičenia zamerané na riešenie konfliktov a analyzovať ich modely riešenia. V takejto „skúšobnej“ tréningovej prevádzke si koučovaný vyskúša, aké má možnosti manévrovania a presvedčí sa, že sa oplatí investovať energiu do tých riešení, ktoré posúvajú dopredu a nerozvracajú vzťahy.

Každý, kto dokáže zvládať konflikty konštruktívne, vám potvrdí, že to výrazne pomáha v úspešnom presadení sa a v pociťovaní spokojnosti v živote.

Nie je potrebné, aby sa náš rozum nikdy nemýlil, stačí, ak nám svedomie dosvedčí, že nám nikdy nechýbalo odhodlanie a cnosť. Deskartes

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka