Ako fungovať vo vzťahu s rozdielnymi návykmi? 

vineyard-8345243_640

Partnerské spolužitie je náročná disciplína a vyžaduje si každodennú snahu oboch partnerov. Každý má inú osobnostnú výbavu, očakávania, priania a spôsoby, ako reaguje na veci a ako sa rozhoduje. 

Návyky mávajú v správaní sa partnerov na svedomí nezhody či konflikty, lebo poukazujú na odlišnosti. Pre spokojné spolužitie sú však nevyhnutné isté ústupky, zdravá miera kompromisov a ústretovosť oboch partnerov. Tolerancia a rešpekt sú však najkľúčovejšie a sú nevyhnutnou súčasťou kvalitného a spokojného vzťahu. Jednoducho povedané – treba sa naučiť spolu hovoriť a žiť.

Ak majú byť obaja partneri vo vzťahu spokojní, je dôležité:

  • Sporné veci si vyjasniť a dohovárať sa na nich. K tomu patrí aj rozprávanie sa o tom, čo je „len moje“ a čo je „naše“ spoločné. Záleží totiž na tom, čo je pre oboch partnerov správne a prijateľné. V prípade, že partner situáciu vidí inak, je dobré jeho rozhodnutie rešpektovať, pokiaľ ho máte rada a chcete s ním žiť. Samozrejme, za predpokladu, že to nie je deštruktívny a toxický návyk a jeho správanie nejde na úkor vás a vašich blízkych. 
  • Partner má poznať vaše očakávania a pocity, ktoré vedú k tomu, že isté veci k vám neodmysliteľne patria a trváte na nich. Dôležité je počúvať a snažiť sa pochopiť druhého bez presadzovania iba svojho názoru, odsudzujúceho hodnotenia a bez tvrdej kritiky. 
  • Pri rozdielnych návykoch je dôležité vytýčiť si vzájomné hranice a mať jasno v tom, či je akceptácia vôbec možná alebo kde to už zachádza za vaše možnosti. Vtedy je na partnerovi, či dokáže svoj návyk zmeniť, aby ním nezraňoval a neubližoval. 
  • Okrem vlastných návykov sú dôležité aj tie spoločné. Pestovanie partnerských rituálov a zvykov pomáha ľahšie prijímať vzájomné odlišnosti a pestovať dôveru, ktorá uľahčuje dohovorenie sa a vzájomné rešpektovanie. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka