Aj vy si hovoríte: Keby nebolo keby? Nerobte to!

Takmer každý má niekoho alebo niečo, ktorých obviňuje za svoje vlastné chyby. Je to pohodlné a praktické. Ale čo nám je to platné? Nič. Z jednoduchého dôvodu. Svet je taký, aký je. Máme dve možnosti – prijať to alebo to zmeniť. Zbytočne budeme horekovať, neposunie nás to nikam, iba to uchlácholí naše ego. Lenže egu väčšmi prospeje, keď mu poskytneme priestor pre to, aby rástlo. Nepotrebuje sa čvachtať v planých výhovorkách a hľadaní vinníkov za to, že sa mu niečo nedarí. Prečo sa nám nedarí sa dá analyzovať osobitne, ale teraz chcem vašu pozornosť upriamiť na limitujúce a alibistické keby.

Mohla som si s tým lepšie poradiť, kebyKeby bol môj šéf iný… Keby som mala iné vzdelanie… Keby môj muž nebol taký… Dokončení je nespočetne, podľa potreby každého z nás. Využívať tento druh ospravedlňovania je zradný preto, lebo si myslíme, že problém je niekde mimo nás. A hoci sa snažíme zmeniť to, nedarí sa nám. A pravdaže, zlostí nás to, znechucuje, odrádza, paralyzuje, demotivuje…

Isto ste už počuli o proaktívnom prístupe. Proaktívnosť možno zjednodušene charakterizovať ako niečo viac než je iniciatívnosť. V porovnaní s prístupom, keď chceme veci okolo nás meniť ide pri proaktívnosti o to, že budeme meniť seba, a tým docielime pozitívne zmeny toho, čo je mimo nás. Zmätočné? Objasním. Keď chcem zmeniť problémovú situáciu, začnem sa zaoberať tým, s čím môžem niečo efektívne urobiť – čiže samým sebou. Môžem sa prestať pokúšať prispôsobiť partnera svojim predstavám a snažiť sa na neho vyvíjať nátlak, aby sa zmenil. Zamyslím sa nad tým, čo môžem urobiť so svojimi nedostatkami. Budem chcieť byť tolerantnejšia, chápavejšia, ústretovejšia, láskavejšia… Partner to postrehne a efekt proaktívnosti nenechá na seba dlho čakať. Partner nám to začne oplácať. Aj keby sme mali pocit, že to nie je náležité, je to aj tak najlepšia možnosť, ako pozitívne ovplyvniť vlastnú situáciu.

Vaše skryté možnosti a znalosti vám pomôže odhaliť life kouč. Dokonca dokáže nájsť spôsob, ako dostať z vás to najlepšie. Potom už nebudete potrebovať zvaľovať na niekoho vinu s pomocou keby.

Uskutočniť zmeny vyžaduje veľa odvahy a nemalú dávku optimizmu. Ale nie je toho tak veľa, čo na začiatok potrebujeme, však?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka