ŠKOLA KULTIVOVANIA SEBA, od júla v Artbloom v BA

IMG_6037

Každá kríza nám otvára bránu k poznaniu nášho vnútra a k novému, lepšiemu začiatku. 

Vždy je v nás však niečo, čo sa odhodlane bráni zmene. Ale aj niečo, čo zmenu víta a pokladá ju za obohatenie. Máme preto na výber: môžeme sa uzavrieť, alebo oslobodiť; môžeme sa ľutovať, alebo oslavovať príležitosť na zmenu postojov a obnovu.

V živote sa nič sa nedeje bezdôvodne. S proaktívnym postojom sa vieme smelšie a odhodlanejšie púšťať do zmien, otvárať sa novým veciam, experimentovať, nevyčítať si chyby a udržiavať si pozitívny prístup. Vďaka tomu sa postupné kroky činorodosti premieňajú na radosť z rozvíjania sa a rastu. 

Vo svojej praxi sprevádzam ľudí k tomu, aby sa nevracali späť s pokusom o nový začiatok, ale začínali tam, kde prestali, aby vytvorili nový koniec. Pre školu kultivovania seba som pripravila cyklus troch tematických okruhov pomáhajúcich zlepšovať psychickú odolnosť a otvorenosť voči zmenám. 

V zážitkovom interaktívnom vzdelávaní vzniká priestor na prehĺbené sebavnímanie, sebauvedomenie a sebapoznanie. Sú to komponenty potrebné na posilnenie sebaobrazu a sebahodnoty, vďaka ktorým sa stávame flexibilnejší, vyrovnanejší, a tým aj spokojnejší. 

1. SKONTRUJTE SI SVOJ ŽIVOT

Náš život má štyri dôležité dimenzie: fyzickú, mentálnu, sociálnu a spirituálnu. Každá z nich obsahuje základné potreby, ktoré keď nie sú dostatočne naplnené, chradneme. Hoci o nich dobre vieme, zvykneme ich prehliadať alebo odsúvať ich naplnenie na neskôr. Keď to s ignoráciou preženieme, príde niečo, čo nás uzemní a prinúti spomaliť, aby duša dohnala telo. Či už cez chorobu, stratu radosti zo života alebo rovno vyhorením. 

 • Praktický výstup z workshopu je mentálno-emočný audit slúžiaci ako prehľad hospodárenia s energiou a vytváraním si času pre seba. Táto jednoduchá technika sa pri používaní raz za mesiac spoľahlivo postará o prevenciu pred preťažením, zahltením a blúdením. 

2. POSILNITE SI DUŠEVNÚ IMUNITU

Keď sa zatúlame na svojej ceste, prosíme o znamenia, ktoré by nám ukázali, ako ďalej. Niet lepšej navigácie, ako sú hodnoty. Determinujú naše správanie, rozhodnutia, aj našu vlastnú sebahodnotu. 

Sebaistí ľudia veria tomu, že si zaslúžia žiť bez odkladania a čakania. Keď na nich prichádzajú pocity neistoty, “záchranu” nachádzajú v tom, že sa otvoria slobode voľby, opustia bublinu pohodlia a trúfnu si ísť mimo komfortnú zónu. Vďaka tomu nepodvádzajú samých seba, lebo na vlastnej koži zažijú, že sú schopnejší, než si mysleli a majú o tom dôkaz v podobe konania. 

 • Praktický výstup z workshopu je revízia hodnotového systému, jeho vyjasnenie a usporiadanie do prehľadnej myšlienkovej mapy. Orientácia v nej umožňuje opúšťať staré vzorce a schémy, ktoré idú na zotrvačnosť a bránia napredovaniu. 

3. STVORTE SVOJU LEPŠIU VERZIU

Keď si veríme, že niečo zvládneme, máme za sebou 95 % úsilia, ktoré treba na to vynaložiť. Vážiť si samého seba dodáva vieru v to, že sme v niečom dobrý, jedinečný, schopný obohatiť druhých ľudí. Posilňovať pozitívny sebaobraz dokážeme jednoducho vďaka princípom, ktoré nám uľahčia starostlivosť o vlastné prirodzené sebahodnotenie. Filozofia nového postoja k sebe vychádza z predpokladu, že vyzveme osobu, o ktorej si myslíme, že ňou sme, k odhaleniu osoby, ktorou sme schopní sa stať. Vďaka tomu sme disciplinovaní v myšlienkach aj pocitoch a môžeme byť autentickí a spontánni. Potom sme skvelou kombináciou samých seba – máme dobrú hlavu a dobré srdce.   

 • Praktický výstup z workshopu je postupnosť krokov ako sa „nájsť a uskutočniť sa“ cez schému IKIGAI – japonské poňatie zmyslu života, ktorého osvojenie vedie k pocitu životného šťastia a k celkovému zdraviu. 

Vďaka zážitkovému učeniu získate: 

 • Priestor pre slobodný rozlet a sebautváranie s podporou skupiny. 
 • Zameranie na húževnatosť – kombináciu vášne a vytrvalosti v sledovaní jedného, najdôležitejšieho cieľa.
 • Guráž postaviť sa svojim strachom a prejsť cez ne. 
 • Zručnosti, ako hospodáriť s energiou, nemíňať ju na neriešiteľné veci a chrániť sa pred vyhorením.
 • Stratégie zamerané na tlmenie stresorov, krotenie obmedzujúcich presvedčení a  spracovávanie negatívnych emócií.
 • Rebríček hodnôt, ktorými riadite svoje správanie a rozhodovanie. 
 • Vyriešenie dilem, ktoré vás brzdia v otvorení sa novým veciam. 
 • Posilnený sebaobraz vďaka pútaniu pozornosti na to, v čom ste dobrí. 
 • Pozitívne sebahodnotenie vďaka trénovaniu proaktívnych postojov.
 • Vedomie, ako rozvíjať nádej ako životný postoj a cieľavedomé pestovanie životnej pohody. 

TERMÍNY

sobota 4.7. 10:00-11:00pilotné stretnutie ZADARMO

sobota 11.7. 14:00-18:00 – Seminár “Skontrolujte si svoj život”

sobota 1.8. 14:00-18:00 – Seminár “Posilnite si duševnú imunitu”

sobota 5.9. 14:00-18:00 – Seminár “Stvorte svoju lepšiu verziu”

CENA 55 € / účasť na 1 seminár, 150€ / účasť na všetkých troch seminároch

Prihlasovanie na https://www.artbloom.sk/skola-kultivovania-seba

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
certifikovaný kouč RCS