O KNIHE Průvodce světem koučování a osobnostní typologie

_vyr_607img_318967_main

NA POČIATKU STAČÍ IBA MOTIVÁCIA PRACOVAŤ NA SEBE

Ako kouč potrebujem širokú paletu koučovacích techník a modelov, ktoré mi umožňujú vytvárať si svoj ​​vlastný osobitý koučovací prístup. Keď som začínala koučovať, bolo pre mňa náročné rýchlo odhadnúť, s akým osobnostným typom človeka mám dočinenia. Uvedomovala som si, že keď sa na človeka správne „naladím“, dokážem hovoriť jazykom jeho „kmeňa“ a tým byť pre neho väčšmi prínosná.  Pomohla mi s tým osobnostná typológia MBTI ® (dnes najrozšírenejší nástroj pre zisťovanie osobnostných typov), ktorá je skvelá v tom, že nenálepkuje ľudí, ale odhaľuje ich silné stránky a to, čo by mali väčšmi vo svojej osobnostnej výbave rozvíjať a čo naopak, „neživiť“.

Keď som objavila knihu skúsených koučov Anny Crkalovej a Norberta Riethofa Průvodce světem koučování a osobnostní typologie, zajasala som.  Anotácia sľubovala, že mi knižka poskytne praktický návod, ako v koučovaní a pri vedení ľudí využiť metódy založené na typológii osobnosti MBTI.

Na čo sa zamerať a čoho sa, naopak, vyvarovať pri koučovaní rôznych osobností, boli moje večné otázky, ktoré som s kolegami riešila. Kniha ma nesklamala, dostala som veľa erudovaných odpovedí a utvrdení sa v tom, že moja intuícia ma neklame.  Publikácia je bravúrne zostavená, pútavo napísaná a odľahčená humornými ilustráciami Jana Šnejdara. Sú v nej rozobrané princípy, prínosy a predpoklady účinného koučovania aj s prehľadom vedomostí a zručností, ktoré by mal dobrý kouč ovládať.

Variabilita spôsobov, akými autori vťahujú čitateľa do rozprávania a premýšľania kouča Petra, ktorého klientmi sa postupne stávajú výrobný riaditeľ, projektový manažér, riaditeľka školy a začínajúci podnikateľ, je obdivuhodná. Na Petrovom príbehu, ktorý je „poskladaný“ z osobných skúseností autorskej dvojice, môže čitateľ sledovať koučov profesijný a osobný rast  bez toho, aby mal pocit poúčania a mudrovania. Petrov  „praktický“ príbeh je dômyselne doplnený „teoretickými“ odbočkami do mnohých odborných oblastí, na ktorých je súčasné koučovanie založené – od koučovacích modelov a leadershipu cez Gestalt techniky a neurolingvistické programovanie až po psychológiu osobnosti.

Teoretické časti sú poprekladané rámikmi s interpretáciami, minikazuistikami, výrokmi slávnych, tipmi a radami pre každodennú prax, otázkami na zamyslenie,  ale aj úlohami a príkladmi, na ktorých si môže každý sám vyskúšať nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

To, čo mi na tejto príručke, ku ktorej sa budem stále vracať, imponuje je, že vychádza zo širokého spektra odbornej literatúry o leadershipe, koučovaní a osobnostnej typológie. Ak mali autori ambície, aby vďaka ich práci nastal myšlienkový posun vo vnímaní profesionálneho koučovania – teda od postoja „robiť kouča“ k postoju „byť koučom“, naplnili sa v plnej miere.

Táto kniha je prínosným a bohatým zdrojom cenných informácií, ktoré sa neopierajú iba o rozprávanie autorov o koučovaní, ale o pohľady iných autorov, na ktorých Crkalová a Riethof odkazujú v precíznom poznámkovom aparáte. Laik v jej čítaní záľubu asi nenájde, ale ocenia ju kouči, tréneri, konzultanti, personalisti, učitelia, ale aj manažéri a všetci tí , ktorí chcú na sebe pracovať. Pre študentov, ktorí sa chystajú pôsobiť v pomáhajúcej profesii by som ju odporúčala ako povinnú literatúru.

 

UKÁŽKA Z KNIHY

V globálnom výskume spoločnosti Blessing White odpovedalo viac než 2000 manažérov a zamestnancov zo 17 krajín sveta na otázku, čo je na prístupe kouča najhodnotnejšie, nasledovne:

* Dostáva ma ďalej, než som si myslel, že sa môžem dostať. (20 %)

* Kladie mi otázky, ktoré mi pomáhajú premýšľať a riešiť problémy samostatne. (18 %)

* Vedie ma prostredníctvom zdieľania osobných pohľadov, učenia a skúseností. (13 % )

* Zaobchádza so mnou ako s jednotlivcom, rozumie mojim jedinečným potrebám. (10 %)

* Rozpoznáva moje talenty a úspechy. (10 %)

* Poskytuje mi užitočnú spätnú väzbu, ktorá mi pomáha k dosiahnutiu kariérnych cieľov. (9 %)

 

Vaša vízia sa rozjasní iba vtedy, keď nahliadnete so svojho srdca.

„Kto sa pozerá inam, tak iba sníva… Kto sa díva do vnútra, ten sa prebúdza…“ C. G. Jung


Knihu Průvodce světem koučování a osobnostní typologie môžete pohodlne objednať v kníhkupectve upbook.sk, kde neplatíte poštovné ani balné!


Facebook
Twitter
LinkedIn
Prešla som jednu etapu životnej cesty bez toho, aby som sa „hlbšie“ pozerala do svojho srdca. A hoci sa mi naplnil detský sen a roky som pôsobila ako publicistka, moje pravé poslanie je v pomáhajúcej profesii. Môj osobný zmysel života „prehovoril“ presvedčivo a zanietene, keď som objavila koučovanie. Teraz som šťastná, že môžem „hľadajúcich“ sprevádzať na ceste za otvorením brány do vlastného vnútra, aby si zodpovedali, kým sú, čo v nich je a kam chcú smerovať.
Mgr. Janette Šimková
akreditovaná koučka